L'autor

Esteve Fernández Muñoz      

[versión en castellano]

Vaig néixer a Barcelona, el 1966, abans que la ciutat tingués aspiracions olímpiques... abans que Barcelona esdevingués una de les ciutats més maques del món! Sóc el tercer fill, el primer nascut a Catalunya, d'una parella emigrada a Barcelona des de Talavera de la Reina 10 anys abans. I sóc el primer fill que, gràcies a la bonança dels 80, l'estímul familiar i les beques del MEC, va arribar a la universitat.

Vaig fer l'EGB a una escola de barri (l'Academia Giner, a la placeta Sant Vicens de Sarrià), el BUP als Salesians de Sarrià (tota una sort) i el COU a l'IB Joan Boscà. Vaig estudiar medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona (1990), convençut des de 1r curs que em dedicaria a la recerca... i a 5è, malgrat que la cirurgia m'atreia moltíssim, "vaig descobrir" l'epidemiologia. Em va apassionar poder estudiar la salut de la població (i en especial els factors de risc del càncer) no experimentalment. Així que en acabar vaig fer el doctorat a l'IMIM, al departament d'epidemiologia i en el programa de salut pública de l'Autònoma (1995). Després de fer un postdoc d'any i escaig a l'Institut "Mario Negri" a Milà, em va engrescar el projecte de l'Institut de Salut Pública de Catalunya, on vaig treballar gairebé 5 anys fins que ens el van tancar l'any 2001. En aquests anys vaig iniciar  línies pròpies de recerca, en desigualtats socials en salut, mortalitat per càncer i sobretot en control del tabaquisme. En l'actualitat, podríem dir que el control del tabaquisme monopolitza la meva recerca. Des de l'any 2001 a l'ICO, coordino la Unitat de Control del Tabaquisme (amb un equip fantàstic) amb diversos projectes de recerca i intervencions en tabaquisme en marxa: determinants del consum de tabac i de l'exposició passiva a la població, avaluació de l'impacte de les lleis del tabac, aspectes econòmics i fiscals del tabaquisme, xarxes d'hospitals sense fum, deshabituació tabàquica... Una aproximació holística al control del tabaquisme des d'una visió de salut pública i, principalment, amb metodologia epidemiològica. I des de 2017 sóc el Director dels Programes d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer.

He combinat gairebé sempre (excepte durant el postdoc) la recerca amb la meva vocació docent, malgrat les batacades sofertes a la Universitat. Va ser ja a l'Autònoma primer, i després a l'Institut de Salut Pública, la UB i la UPF on m'he curtit ensenyant, principalment, epidemiologia i metodologia de la recerca, tant al "pregrau" com deiem abans, com al Màster en Salut Pública. El viatge de professor associat per aquestes universitats, amenitzat per esperpèntiques oposicions LRU iconcursos Serra Húnter, em va portar finalment a habilitar-me en l'era LOU i guanyar una plaça vinculada (UB-ICO) de professor titular d'epidemiologia i salut pública al Campus de Bellvitge de la UB. M'encanta i apassiona ser dels primers profes que les i els estudiants tenen en començar a la Facultat de Medicina (en els graus de medicina i de ciències biomèdiques, on actuo en l'actualitat) i ajudar-los a descobrir la visió poblacional de la biomedicina, i també alguna cosa sobre la recerca biomèdica i la comunicació científica.

Em crec això del 2.0 i estic en algunes xarxes socials, més o menys, on combino presència laboral amb facetes més personals (perfils a twitter, instagram, i facebook). En aquest àmbit més personal, comentar que m'agrada gaudir dels caps de setmana amb la família i els amics, amb els que tenim una "comunitat" per celebrar la nostra fe al voltant de la missa de 8 i la pregària de Taizé de la nostra parròquia als Salesians de Sarrià, on també formo part d'un grup de Salesians Cooperadors. M'agrada el futbol i sóc de l'Espanyol, així que estic acostumat a patir casi bé cada diumenge, i fa uns anys que vaig descobrir el submarinisme, que practico menys del que voldria.

Espero que aquest blog sigui del teu interès!

*****

Nací en Barcelona, ​​en 1966, antes de que la ciudad tuviera aspiraciones olímpicas ... antes de que Barcelona se convirtiera en una de las ciudades más bonitas del mundo! Soy el tercer hijo, el primero nacido en Cataluña, de una pareja emigrada a Barcelona desde Talavera de la Reina 10 años antes. Y soy el primer hijo que, gracias a la bonanza de los 80, el estímulo familiar y las becas del MEC, llegó a la universidad.

Hice la EGB en una escuela de barrio (la Academia Giner, en la plaza San Vicente de Sarriá), el BUP en los Salesianos de Sarriá (toda una suerte) y el COU en el IB Joan Boscà. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona (1990), convencido desde primer curso que me dedicaría a la investigación ... ya en quinto, a pesar de que la cirugía me atraía muchísimo, "descubrí" la epidemiología. Me apasionó poder estudiar la salud de la población (y en especial los factores de riesgo del cáncer) no experimentalmente. Así que al terminar hice el doctorado en el departamento de epidemiología el IMIM y en el programa de salud pública de la Autónoma (1995). Después de hacer un postdoc de año y pico en el Instituto "Mario Negri" en Milán, me animó el proyecto del Instituto de Salud Pública de Cataluña, donde trabajé casi 5 años hasta que nos lo cerraron el año 2001. En estos años inicié líneas propias de investigación, en desigualdades sociales en salud, mortalidad por cáncer y sobre todo en control del tabaquismo. En la actualidad, podríamos decir que el control del tabaquismo monopoliza mi investigación. Desde el año 2001 en el ICO, coordino la Unidad de Control del Tabaquismo (con un equipo fantástico) con diversos proyectos de investigación e intervenciones en tabaquismo en marcha: determinantes del consumo de tabaco y de la exposición pasiva a la población, evaluación del impacto de las leyes del tabaco, aspectos económicos y fiscales del tabaquismo, redes de hospitales sin humo, deshabituación tabáquica ... Una aproximación holística al control del tabaquismo desde una visión de salud pública y, principalmente, con metodología epidemiológica. Y desde 2017, soy el Director de Programas de Epidemiología y Prevención del Cáncer.

He combinado casi siempre (excepto durante el postdoc) la investigación con mi vocación docente, a pesar de los batacazos sufridos en la Universidad. Fue ya en la Autónoma primero, y luego en el Instituto de Salud Pública, la UB y la UPF donde me he curtido enseñando, principalmente, epidemiología y metodología de la investigación, tanto en el "pregrado" como decíamos antes, como el Máster en Salud Pública. El viaje de profesor asociado para estas universidades, amenizado por esperpénticas "oposiciones LRU", me llevó finalmente a habilitarme en la era LOU y ganar una plaza vinculada (UB-ICO) de profesor titular de epidemiología y salud pública en Campus de Bellvitge de la UB. Me encanta y apasiona ser de los primeros profes que las y los estudiantes tienen al empezar en la Facultad de Medicina (en los grados de medicina y de ciencias biomédicas, donde actúo en la actualidad) y ayudarles a descubrir la visión poblacional de la biomedicina, y también algo sobre la investigación biomédica y la comunicación científica.

Me creo esto del 2.0 y estoy en algunas redes sociales, más o menos, donde combino presencia laboral con facetas más personales (perfiles en twitter, instagram y facebook). Espero que este blog sea de tu interés!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada